Nyheter

Brandförsvaret avråder från eldning

Mer info finns på Värmdö kommuns hemsida som du hittar --> HÄR

Fulla behållare

Sommaren är på ingång och då brukar tyvärr även återvinningsstationen vid vår infart bli stökigare och saker som ej hör hemma där hamna där allt oftare. FTI som är ansvarig har fått ett ex antal samtal sista veckorna från styrelsen och jag måste säga att de faktiskt varit på plats extremt snabbt och åtgärdat felanmälningarna som gjorts.

Eftersom att de flesta passerar behållarna ett par gånger per dag så är det toppen om alla anmäler att det ser ut som det gör vid vår infart och felanmäler när det är någon av behållarna som behöver tömmas. Uppge stationsnummer 11334 när ni kontaktar FTI på 0200-88 031 eller https://www.ftiab.se/172.html

Området GA3

Snart är sommaren här och vi har tillsammans med Norra Kopparmora börjat se över vårt gemensamma ansvarsområde GA3 som sköts av medlemmarna i Södra eller Norra Kopparmora. Boende som är med i samfälligheterna och betalar samfällighets avgiften varje år har rätt att nyttja badet och grönytorna. Badet är alltså inget allmänt bad utan är till för Norra och Södra samfällighets medlemmar.

Nu på torsdag träffas Styrelsen i Södra och Norra för att gemensamt inventera bryggor, länsar, uppställningsplats för toalett, klippning av grönytor så att badet är redo för en ny sommar!

Ni når styrelsen på vanliga mailen om ni har några funderingar!

Årsavgift 2019

På årsmötet föreslog styrelsen att årsavgiften skulle lämnas oförändrad, stämman (alla närvarande fastighetsägare) godkände detta vilket är positivt att vi kan fortsätta hålla en låg avgift. Vi fortsätter att hjälpas åt, komma på städdagar samt hålla rent i diken utanför och runt sin fastighet så att pengarna som samfälligheten har kan läggas på sånt vi inte klarar av att utföra själva.

Fakturan landar i brevlådorna under kommande helg och skall vara betalad senast 30/5. Eventuella frågor hänvisas till Kassören Christer Holmdahl

Nya vägen och händelser i maj

Under veckan som gått så har Värmdö kommun varit i området och färdigställt vägen på "dagis ängen". Massor är bortkörda och vägen har fått sin rätta bredd. Vad fint det blev!

Som några säkert har noterat så har det under dagen inte sopats i området som vi tidigare kommunicerat skulle utföras idag. Anledningen till att detta inte har skett är för att en process med Peab varit i rullning och blev klar i måndags. Sandsopningen kommer inte att utföras då större delar av områdes vägar kommer få ett nytt lager oljegrus. Sopar vi i området skulle det innebära att vi sopar upp gruset och sen lägger vi ut nytt grus några veckor senare vilket inte blir så kostnadseffektivt. Ha därför lite tålamod att gruset kommer ligga kvar 2-3veckor till i området innan vägen är klar. (MER INFO OM DETTA KOMMER!)

Så med andra ord så kommer det hända mycket under maj månad, en face lift för området där både städdag, trädfällningar av större träd samt omläggning av vägarna är inplanerade.

En liten påminnelse, i nuläget är det av 12 bokningar av våra totalt 230 fastigheter i Södra kopparmora som anmält sig till städdagen. Boka in Er så att vi kan planera dagen efter bästa förmåga!