Nyheter

Hälsning från styrelsen

Vi i styrelsen vill passa på och önska Er alla en riktigt God Jul!

Halka

Vår entreprenör har hittills hunnit sanda ett par tillfällen i vårt område, vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig vilket gör att det svänger fort mellan graderna.
Sandning sker men halka förekommer så kör försiktigt och alla som rör sig på vägarna, bär reflex! Det är så otroligt många skolbarn som mellan 15.00-16.00 rör sig från bussen och de syns knappt då de inte bär synliga reflexer.

Angående det pågående arbetet

Vad gäller byggprojektets arbete med anslutning av sitt VA till det kommunala VA-nätet så fick vi under dagen något bristfällig information om att detta skulle bli klart under dagen. Vi fick dock information från boende att arbetet pågick långt in på kvällen.

Vi har nu ca 21-tiden varit på plats för att se vad som händer och kunde konstatera att arbetet är långt ifrån klart, en stor grop fylld med vatten finns där anslutning ska göras. När vi var på plats kunde vi se att en del av gropens väggar gav vika och rasade ner, då vi inte vet vad som händer under natten så uppmanar vi till försiktighet när ni passerar.


Avtal med BRF:en

På extrastämman i somras beslutades det att vi skulle försöka hålla Brf Södra Kopparmora utanför samfälligheten i sin helhet och istället teckna ett nyttjanderättsavtal. 

Det visade sig dock att en lantmäteriförrättning utförts utan samfällighetens medverkan, vilket betyder att Brf:en med sina 6 fastigheter är med i GA1 (dvs våra vägar) på samma sätt som Småris varit sedan tidigare. 

Vi har dock efter många och långa förhandlingar med Brf:en fått till ett tilläggsavtal där Brf:en utöver sina 6 avgifter ska betala för ytterligare 6, alltså totalt 12 avgifter. 
På det hela taget känner vi oss nöjda med avtalet då Samfälligheten årligen kan debitera Brf Södra Kopparmora 30600:- istället för 15300:-, ett välkommet tillskott till Samfällighetens kassa. 

I tilläggsavtalet så ingick även att Brf Södra Kopparmora fick gräva och lägga ner VA på samfällighetens mark för att möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. Som ni ser så har detta pågått sedan i somras och det har inte varit helt felfritt. Styrelsen har tät och regelbunden kontakt för att bevaka samfällighetens intressen och natur. 

Bygget har helt utan Styrelsens godkännande fällt ett antal träd vid infarten till Smårisvägen, vi har informerat byggherrarna om att detta inte är acceptabelt och att vi inte godkänner vidare åverkan på varken träd, buskar eller mark. Den olovliga trädfällningen är polisanmäld. Det arbete som i detta nu pågår med stor åverkan på dels grusvägen in mot Småris och dels på ängen vid sidan om vägen är INTE godkänt av Styrelsen och är INTE en del av överenskommelsen. Kontakt är tagen med byggarna där vi förklarat att detta är oacceptabelt, trots detta fortsätter byggarna. Styrelsen har kontaktat Kommunens miljöenhet och bygglovsenhet.  

Redan innan bygget inleddes inkom en del frågeställningar om vad som skulle hända med avloppsnätet om det ansluts fler fastigheter på vårt redan dåliga avloppsnät. 
Styrelsen har därför haft en lång diskussion med Värmdö kommun om detta, och vi har till slut fått ”garantier” om att kommunen är fullt ansvarig för att VVS fungerar i området. 

Kommunen menar att Miljövision är hos oss några få gånger per år, vår bild är dock att de rätt återkommande är i området och spolar pga problem med avloppen.  Vi försöker säkerställa att kommunen sköter våra avlopp som de utlovat och vi uppmanar er till att hjälpa oss att dokumentera och maila styrelsen händelser med avloppet i området. 

Har ni ytterligare frågor kring tilläggsavtalet eller annat är ni välkomna att kontakta styrelsen på  

PEAB

Vi har tidigare berättat att styrelsen haft en dialog med Peab efter att deras arbete slutfördes i maj/ juni och meddelat att vi inte varit nöjda med resultatet av beläggningen på våra vägar. Vi har tillsammans med en representant hos Peab gått runt under 2timmar på samtliga vägar och lämnat våra synpunkter till dem.

Det som skett är att Peab håller med oss att arbetet ej är bra utfört och Peab kommer att göra om sitt arbete så att det blir rätt och bra gjort. Korrigeringen/ lägga nytt oljegrus kommer att ske först till våren då vi i styrelsen varit väldigt angelägna om att få svar kring varför det blev som det blev och vad de har för plan för att det inte blir likadant nästa sväng.