Nyheter

Avtal med BRF:en

På extrastämman i somras beslutades det att vi skulle försöka hålla Brf Södra Kopparmora utanför samfälligheten i sin helhet och istället teckna ett nyttjanderättsavtal. 

Det visade sig dock att en lantmäteriförrättning utförts utan samfällighetens medverkan, vilket betyder att Brf:en med sina 6 fastigheter är med i GA1 (dvs våra vägar) på samma sätt som Småris varit sedan tidigare. 

Vi har dock efter många och långa förhandlingar med Brf:en fått till ett tilläggsavtal där Brf:en utöver sina 6 avgifter ska betala för ytterligare 6, alltså totalt 12 avgifter. 
På det hela taget känner vi oss nöjda med avtalet då Samfälligheten årligen kan debitera Brf Södra Kopparmora 30600:- istället för 15300:-, ett välkommet tillskott till Samfällighetens kassa. 

I tilläggsavtalet så ingick även att Brf Södra Kopparmora fick gräva och lägga ner VA på samfällighetens mark för att möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. Som ni ser så har detta pågått sedan i somras och det har inte varit helt felfritt. Styrelsen har tät och regelbunden kontakt för att bevaka samfällighetens intressen och natur. 

Bygget har helt utan Styrelsens godkännande fällt ett antal träd vid infarten till Smårisvägen, vi har informerat byggherrarna om att detta inte är acceptabelt och att vi inte godkänner vidare åverkan på varken träd, buskar eller mark. Den olovliga trädfällningen är polisanmäld. Det arbete som i detta nu pågår med stor åverkan på dels grusvägen in mot Småris och dels på ängen vid sidan om vägen är INTE godkänt av Styrelsen och är INTE en del av överenskommelsen. Kontakt är tagen med byggarna där vi förklarat att detta är oacceptabelt, trots detta fortsätter byggarna. Styrelsen har kontaktat Kommunens miljöenhet och bygglovsenhet.  

Redan innan bygget inleddes inkom en del frågeställningar om vad som skulle hända med avloppsnätet om det ansluts fler fastigheter på vårt redan dåliga avloppsnät. 
Styrelsen har därför haft en lång diskussion med Värmdö kommun om detta, och vi har till slut fått ”garantier” om att kommunen är fullt ansvarig för att VVS fungerar i området. 

Kommunen menar att Miljövision är hos oss några få gånger per år, vår bild är dock att de rätt återkommande är i området och spolar pga problem med avloppen.  Vi försöker säkerställa att kommunen sköter våra avlopp som de utlovat och vi uppmanar er till att hjälpa oss att dokumentera och maila styrelsen händelser med avloppet i området. 

Har ni ytterligare frågor kring tilläggsavtalet eller annat är ni välkomna att kontakta styrelsen på  

PEAB

Vi har tidigare berättat att styrelsen haft en dialog med Peab efter att deras arbete slutfördes i maj/ juni och meddelat att vi inte varit nöjda med resultatet av beläggningen på våra vägar. Vi har tillsammans med en representant hos Peab gått runt under 2timmar på samtliga vägar och lämnat våra synpunkter till dem.

Det som skett är att Peab håller med oss att arbetet ej är bra utfört och Peab kommer att göra om sitt arbete så att det blir rätt och bra gjort. Korrigeringen/ lägga nytt oljegrus kommer att ske först till våren då vi i styrelsen varit väldigt angelägna om att få svar kring varför det blev som det blev och vad de har för plan för att det inte blir likadant nästa sväng.

Halka

Regn och nollgradigt innebär is/ hala vägar. Vår nya entreprenör kommer under kvällen röra sig i området för att förebygga halkan inför måndag morgon genom att sanda. Glöm inte att hålla hastigheten och för er som rör er på vägarna på med reflexer så att ni syns!

Trevlig kväll!

Nu kan snön komma!

Vi har fått en del frågor kring ny upphandling av vinterentreprenaden och om vi fått till något avtal. Glädjande nog kan vi upplysa er alla om att vi gemensamt slipper ploga våra ca 6km långa vägar genom området även i år då vi förhandlat fram ett nytt avtal för ett par veckor sedan.

Vi välkomnar Mileba gruppen AB till vårt område! I avtalet som vi skrivit så har vi fått till att det skall vara plogat innan 06.00 samt att vi plogar hela vägens bredd. Vi har även valt att fortsätta att sanda med den s.k. Huddingeblandningen som har lite salt iblandat, dvs den sanden som vi körde mot slutet av säsongen förra vintern.

Mileba gruppen har en stor maskinpark med olika traktorer med vikplogar vilket säkerställer att det inte blir is och snö kvar på körbanan.

Främst kommer det att rulla en traktor på 6500 kg med ett plogblad som tar 2.60-2,80 i bredd och har en 960L sandagregat. Vid större snöfall finns hjullastare för stöttning om det skulle behövas, det kommer även stå en maskin i vårt område under vintern.

Vi hoppas att vi boende tillsammans ger vår nya entreprenör en chans att lära känna samt göra ett bra jobb i vårt område i år, och kommande år. Synpunkter mailas som vanligt till

Grävningsarbetet för vvs/Smårisbygget.

Under nästa vecka så har vi fått information att det kommer grävas längst med Angöringsvägen (mot Smårisbygget) för att fortsätta gräva för vatten och avlopp. Detta arbete kommer inte hindra framkomligheten för oss boende men kan vara bra att känna till att det kommer pågå och att styrelsen är medvetna och har godkänt detta.

Vad gäller återställandet av vägen efter VVS grävningen till bygget vid Småris. (Korsningen Småris/ Kättingvägen) Styrelsen har inte godkänt kommunens färdigställande efter arbetet. Delvis så har man istället för oljegrus asfalterat en bit av vägen som inte håller samma höjd vilket kommer ställa till det när snöröjningen drar igång. Det har även efter grävningsarbetet blivit översvämning i ena diket vilket vi påtalat till kommunen. Vi förväntar oss att de återställer vägen som den var innan arbetet påbörjades, dvs så fungerade avrinningen i dikena bl.a.