Nyheter

Vattenfalls förslag

Här vill vi nu presentera Vattenfalls förslag på placeringar av de två nya Trafostationerna:

Den första stationen, som alltså skulle ersätta stolpstationen på Klysvägen och syftet är att rasera den gamla luftledningen och gräva ner en markledning.  Samtliga placeringar innebär nedgrävning av luftledningen längs Angöringsvägen och bekostas av Vattenfall.

Se förslagen nedan:

Förslag 1
Korsningen Angöringsvägen/Klysvägen

Förslag 2
Högre upp på Klysvägen

Förslag 3
Upp mot skogen på andra sidan Angöringsvägen

Sen har vi nästa Trafostation som Vattenfall uppger ska försörja Småris och avstyckade tomter i ett nytt projekt, här har Vattenfall bara presenterat ett förslag :

Station nummer två har en tilltänkt placering på Smårisvägen enligt bild nedan:

Styrelsen tänker att vi på Årsmötet beslutar om Trafostationerna och dess placeringar enligt följande:

  1. Trafostation nr 1 (vid Klysvägen).

Vi röstar på förslag 1, 2 eller 3 och placering av ny station blir där stämman beslutar.

  • Trafostation nr 2 (vid Småris)

Då vi bara fått ett förslag, så röstar vi ja eller nej till uppförande på föreningens mark.

Exempel på hur Trafostationer kan se ut :

  • Du hittar också informationen ovan i ett word dokument om du klickar HÄR

Kallelse till Årsstämma 11/3

Kallelsen har idag delats ut i alla boendes brevlådor. För er som varit uppmärksamma så har ni förmodligen sett att veckodagen och datumet ej stämmer överens i kallelsen som delats ut, det blev fel i tryckeriet. Korrekt dag är ONSDAG och datumet är som ovan 11 MARS.
Vi kommer för sakens skull dela ut en ny kallelse med korrekt veckodag.

Fortsatt dialog med Vattenfall

Vi har de senaste dagarna haft en intensiv dialog med Vattenfall om deras trafostation. Vi har idag fått ny information igen och nu är det följande som ska gälla: Vattenfall vill bygga två stycken trafostationer. En vill de placera i närheten av Klysvägen och en på Smårisvägen. Vi kommer sammanställa deras förslag de närmaste dagarna och sedan presentera de olika förslagen i god tid innan årsmötet så att vi tillsammans kan fatta beslut om dessa förslag.

Träd över vägen

Det ligger ett träd som rasat över infarten till Angöringsvägen som hänger på ledningen. Vattenfall är kontaktad