Nyheter

Miljövision spolar avloppen

Som en del av er redan noterat så har Miljövision varit på plats under Fredagen och även nu under Måndagen för att spola huvudledningen på ’den nya vägen’ pga uppkommet stopp. 
Avloppsstoppet skall inte vara kopplat till BRF Södra Kopparmora och det är enligt kommunen ett rent sammanträffande att det sker straxt efter att man börjat flytta in där. 

Har ni fortfarande problem med avloppet trots att Miljövision nu spolat får ni gärna kontakta styrelsen på 

Påminnelse årsstämma

Det börjar dra ihop sig till Södra Kopparmoras årsstämma. På Onsdag 11/3 ses vi på Värmdö Bygdegård klockan 19.00.

De tre hushållen som meddelat oss per sms har under kvällen fått sina dokument utdelade. Det kommer inte finnas några dokument i pappersform i lokalen! Skriv själv ut aktuella handlingar eller ladda ner dokumenten från hemsidan digitalt, ni hittar dem HÄR.

Vi ses på Onsdag!

Vattenfalls förslag

Här vill vi nu presentera Vattenfalls förslag på placeringar av de två nya Trafostationerna:

Den första stationen, som alltså skulle ersätta stolpstationen på Klysvägen och syftet är att rasera den gamla luftledningen och gräva ner en markledning.  Samtliga placeringar innebär nedgrävning av luftledningen längs Angöringsvägen och bekostas av Vattenfall.

Se förslagen nedan:

Förslag 1
Korsningen Angöringsvägen/Klysvägen

Förslag 2
Högre upp på Klysvägen

Förslag 3
Upp mot skogen på andra sidan Angöringsvägen

Sen har vi nästa Trafostation som Vattenfall uppger ska försörja Småris och avstyckade tomter i ett nytt projekt, här har Vattenfall bara presenterat ett förslag :

Station nummer två har en tilltänkt placering på Smårisvägen enligt bild nedan:

Styrelsen tänker att vi på Årsmötet beslutar om Trafostationerna och dess placeringar enligt följande:

  1. Trafostation nr 1 (vid Klysvägen).

Vi röstar på förslag 1, 2 eller 3 och placering av ny station blir där stämman beslutar.

  • Trafostation nr 2 (vid Småris)

Då vi bara fått ett förslag, så röstar vi ja eller nej till uppförande på föreningens mark.

Exempel på hur Trafostationer kan se ut :

  • Du hittar också informationen ovan i ett word dokument om du klickar HÄR

Kallelse till Årsstämma 11/3

Kallelsen har idag delats ut i alla boendes brevlådor. För er som varit uppmärksamma så har ni förmodligen sett att veckodagen och datumet ej stämmer överens i kallelsen som delats ut, det blev fel i tryckeriet. Korrekt dag är ONSDAG och datumet är som ovan 11 MARS.
Vi kommer för sakens skull dela ut en ny kallelse med korrekt veckodag.