Nyheter

Brunnarna justeras

För kännedom så rör sig Peab i området och justerar brunnarna. Besiktning av vägarna är fortfarande inte gjord och vi jobbar på att försöka få tag i Peab och ansvariga för att gå igenom det som inte utförts önskvärt.

STÄDDAG 5 OKTOBER

Glöm inte boka in dig till städdagen 5 oktober. Du anmäler dig genom att klicka på länken HÄR eller klicka på fliken "Anmäl dig till städdag"

Löpande information

Som ni märkt så har Styrelsen valt att löpande publicera information från byggherrarna som är ansvariga för bygget vid Småris. Samfälligheten i sig har inte så mycket med bygget att göra men vi har beslutat att uppdatera via vår kanal då det är vi som bor här som drabbas av de olika störningarna som sker i form av avbrott, hinder på vägen, störningar då arbetet pågår osv.

Är det så att man har någon synpunkt, klagomål som ni vill att vi ska framföra så skickar ni ett mail till så vidarebefordrar vi dessa mail till byggherrarna Andreas & Joakim.

Styrelsen har löpande möten och samtal med byggherrarna för att besluta om hur nyttjanderätten skall se ut. Gällande huruvida styrelsen kommer säga ja till att gräva på samfällighetens mark för att möjliggöra VA anslutning för de nya fastigheterna så pågår en dialog med Värmdö kommun för att vi ska få garantier på hur våra befintliga fastigheter påverkas och vad det är för åtgärdsplan om vi får ännu mer problem med våra ledningar än vad vi har idag. Det som vi fått förmedlat idag är att Värmdö kommun inte bedömer att det är några problem med våran VA idag – en åsikt styrelsen inte delar.


Vattenfall fortsätter arbetet imorgon och inget avbrott (av elförsörjning) görs idag. De planerar att göra ett kortare avbrott - ca 15 minuter - imorgon (fredag) runt lunchtid när de tar bort det tillfälliga elverket för hushållen (ett 40 tal) vid Klysvägen. 

Info från byggherren

Jobbet med att ta ner luftburen kabel går bra och kablarna är nu strömlösa varför byggarna slutför arbetet med att sätta upp husväggar/tak. De behövde inte bryta strömmen för området när de klippte av ledningarna. Den ledningsstolpe som står i hörnet Angörningsvägen/Smårisvägen måste säkras upp enligt Vattenfall (annars finns risk för att den faller). Det innebär att de gräver ner 2-3 ”stag” i marken. Det är info som vi fick nu och Vattenfall återställer marken redan idag. 

Under dagen får vi info om Vattenfall hinner klart med markkabeln eller måste fortsätta imorgon. Återkommer så fort vi vet mer om det.

Med vänlig hälsning,
/Andreas
Brf Södra Kopparmora

Elavbrott 22/8

Om allt går enligt Vattenfalls planering så kommer imorgon (torsdag) 40 hushåll på Klysvägen att drabbas av ett cirka 10 minuters elavbrott. Vid det fall förutsättningarna skulle förändras återkommer vi direkt.

Med vänlig hälsning/ Andreas
BRF Södra Kopparmora