Nyheter

Halka

Regn och nollgradigt innebär is/ hala vägar. Vår nya entreprenör kommer under kvällen röra sig i området för att förebygga halkan inför måndag morgon genom att sanda. Glöm inte att hålla hastigheten och för er som rör er på vägarna på med reflexer så att ni syns!

Trevlig kväll!

Nu kan snön komma!

Vi har fått en del frågor kring ny upphandling av vinterentreprenaden och om vi fått till något avtal. Glädjande nog kan vi upplysa er alla om att vi gemensamt slipper ploga våra ca 6km långa vägar genom området även i år då vi förhandlat fram ett nytt avtal för ett par veckor sedan.

Vi välkomnar Mileba gruppen AB till vårt område! I avtalet som vi skrivit så har vi fått till att det skall vara plogat innan 06.00 samt att vi plogar hela vägens bredd. Vi har även valt att fortsätta att sanda med den s.k. Huddingeblandningen som har lite salt iblandat, dvs den sanden som vi körde mot slutet av säsongen förra vintern.

Mileba gruppen har en stor maskinpark med olika traktorer med vikplogar vilket säkerställer att det inte blir is och snö kvar på körbanan.

Främst kommer det att rulla en traktor på 6500 kg med ett plogblad som tar 2.60-2,80 i bredd och har en 960L sandagregat. Vid större snöfall finns hjullastare för stöttning om det skulle behövas, det kommer även stå en maskin i vårt område under vintern.

Vi hoppas att vi boende tillsammans ger vår nya entreprenör en chans att lära känna samt göra ett bra jobb i vårt område i år, och kommande år. Synpunkter mailas som vanligt till

Grävningsarbetet för vvs/Smårisbygget.

Under nästa vecka så har vi fått information att det kommer grävas längst med Angöringsvägen (mot Smårisbygget) för att fortsätta gräva för vatten och avlopp. Detta arbete kommer inte hindra framkomligheten för oss boende men kan vara bra att känna till att det kommer pågå och att styrelsen är medvetna och har godkänt detta.

Vad gäller återställandet av vägen efter VVS grävningen till bygget vid Småris. (Korsningen Småris/ Kättingvägen) Styrelsen har inte godkänt kommunens färdigställande efter arbetet. Delvis så har man istället för oljegrus asfalterat en bit av vägen som inte håller samma höjd vilket kommer ställa till det när snöröjningen drar igång. Det har även efter grävningsarbetet blivit översvämning i ena diket vilket vi påtalat till kommunen. Vi förväntar oss att de återställer vägen som den var innan arbetet påbörjades, dvs så fungerade avrinningen i dikena bl.a.

Arbete Smårisvägen/ Kättingvägen

Hej,

Som ni kanske sett så har det varit aktivitet i korsningen Småris/ Kättingväggen, p.g.a. anledningar som vi inte fått klarhet i så har vägen delvis varit blockerad under dagen då de haft problem med VVS/ diket / översvämning. Vi har haft en dialog med Värmdö kommun om vad det är som händer och när man skall återställa vägen som blivit gropig, vi har inte fått några klara besked mer än att de meddelat per mail att vägen skall vara återställd och asfalterad i slutet av denna veckan (v.43)

Iaktta stor försiktighet då avspärrningen som satts upp under dagen är bristfällig!

Nya speglar på plats!

Äntligen är vägspeglarna som skulle bytas ut på två ställen på plats. Speglarna som bytts ut är i korsningen S.kopparmoravägen/ Angöringsvägen samt i kurvan vid S.koppamoravägen 37/32.

Nu när mörkret faller på så är sikten dålig och speglarna hjälper oss se vad som händer bakom kurvan. Glöm inte att hastigheten är 30km/h i hela området och det är vårt gemensamma ansvar att påminna vänner och besökare om detta.

Önskemål har inkommit till styrelsen att det önskas fler speglar i andra kurvor nu när dessa skulle bytas ut. Det önskemålet måste vi besluta om på årsmötet så vi uppmanar till att inkomma med en motion till våren.

Det är många, framförallt barn som rör sig längst med vägarna tidiga mornar samt eftermiddagar då det är mörkt ute. Vi uppmanar er att se till att NI syns så att det inte händer någon olycka. Det är många som inte syns då de inte har någon reflex alls när de rör sig i mörkret!