Nyheter

Bokningen är öppen!

Det börjar dra ihop sig till samfällighetens städdag! Bokningen är öppen och man bokar en "plupp" per deltagare för att vi på ett bra sätt ska veta hur mycket vi hinner med under dagen samt hur mycket lunch wärmdö delikatesser skall förbereda. Bokningen hittar du HÄR

Till skillnad från tidigare år så föreslog styrelsen på årsstämman att vårens städdag (och kommande städdagar) skulle förstärkas med två boende som ska finnas behjälpliga vid planering, frågor & funderingar tillsammans med styrelsen under städdagen. Tack Hasse & Tommy som ställer upp detta år!

9 Maj klockan 09.00 kör vi igång och beräknas hålla på till 14.00. Mer info kommer närmre inpå - Boka in dig redan nu HÄR

Det är genom att vi tillsammans hjälps åt så att vi får ett trivsamt område och möjlighet att bibehålla vår låga avgift.

Obs! Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och restriktioner för sammankomster.

Påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen i år.

Styrelsen vill önska alla boende en glad påsk och vi hoppas att alla boenden lyssnar på uppmaningen från regeringen ”Insatsen som var och en av oss gör varje dag är det viktigaste. Härda ut, bit ihop. Varje svensk har en skyldighet att skydda sig själv. Ställ in resan i påsk. Stanna hemma vid minsta symtom, om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp, be om hjälp med att handla, eller andra ärenden. Låt inte barn knacka på hos grannar för att be om godis. Det kommer fler påskar. Påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen, sade Stefan Löfven under presskonferensen. ”

Vad rädda om varandra och glöm inte att fråga din granne, sjuk, äldre eller i riskgrupp om du kan hjälpa till med något då uppmaningen är att ej röra sig i samhället just nu.

Nytt från Vattenfall

På Årsmötet den 11/3 beslutade Stämman om att låta Vattenfall upprätta en Trafostation i hörnet av Angöringsvägen/Klysvägen och en Trafostation på Smårisvägen. 
Ovanstående kommunicerade vi till Vattenfall den 12/3, vi har nu fått brev från kommunens bygglovsenhet där vi ska yttra oss om Vattenfalls bygglovsansökan. 

Det första vi kan notera är att Trafostationen på Klysvägen inte ska uppföras(!), vilket vi inte fått klarhet i varför den helt plötsligt inte är aktuell längre (det är den som förbättrar vår elleverans). 
Vad gäller Trafostationen på Smårisvägen så bad vi om ett förtydligande om vilka träd som Vattenfall vill fälla (de uppgav tidigare att 2-4 träd behövde fällas), och vi har nu fått svar om att det är 10 st (dvs i stort sett alla träd i dungen). Vi har också fått information om att Trafostationen som vattenfall vill uppföra är större än de mått som kommunicerats till styrelsen och som stämman godkände på årsmötet.

Vi känner att detta inte är vad vi kom överens om med Vattenfall och ej heller vad vi röstade om på Stämman, Styrelsen tar därför tacksamt emot synpunkter om ovanstående. Vi har tyvärr fått kort tid på oss att replikera och behöver få era synpunkter senast Söndag 5/4 och hänvisar dessa till 

Bild på Vattenfalls karta över träd som ska fällas

TACK för allt engagemang i form av mail och kommentarer! vi har läst dem alla. Vi kommer ej ha möjlighet att svara på dem just nu utan med info kommer när vi har någon. Kontakt med vattenfall har tagits och vi återkommer med svar när vi har besked om vad nästa steg blir!

Ny avfallsentreprenör

From 1 april så har vi en ny entreprenör som hämtar hushållsavfall och matavfall JÄMNA VECKOR TORSDAGAR. Det är alltså en annan dag än tidigare. Nytt är även att den nya avfallsentreprenören har två fack i sin bil och tömmer därför båda kärlen vid samma tillfälle. Klicka på bilden nedan så hittar du mer information direkt från Värmdö kommuns hemsida.

Sandning

Vägarna är blöta och i kombination med minusgrader så fryser det på. Entreprenören kommer under kvällen att sanda i området. Det är fläckvis halt och vi uppmanar alla till att köra försiktigt (Påminner om att det är 30km/h i hela området.)