Nyheter

Ordinarie stämma 2024

Ordinarie stämma 2024 genomfördes igår, 25 mars kl 1900, i Värmdö bygdegård. Det var 28 röstberättigade medlemmar närvarande (27 fysiskt på plats och en lämnad dagtecknad fullmakt), och några fler medföljande (make/maka, sambo, partner etc). Stämman avlöpte väl och det var högt engagemang av de närvarande. Valberedningens förslag godkändes av stämman och den nya styrelsen konstituerade sig direkt efter avslutad stämma. Extra roligt att flera nya medlemmar deltog och fick chans att komma in i föreningen!

Tidigare styrelseledamöter som kvarstår i mandat och de som var föremål för omval/nyval tackar särskilt för förnyat förtroende. Samtidigt hälsas de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna, nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 9 april, då styrelsen tar nya och fortsatta tag i alla ärenden som ska hanteras under det nya verksamhetsåret 2024-2025 (från stämma till stämma).

Protokoll från stämman kommer tillgängliggöras, efter justering, inom 14 dagar här på hemsidan under Årsmöteshandlingar och på anslagstavlan vid vändplanen återvinning/pendlarparkering.

Styrelsen och de utsedda medlemmarna för stöd vid städdagar hoppas att många kommer och hjälper till vid vårens städdag 20 april. Boka gärna upp ditt deltagande i anmälningsformuläret här. Ju fler vi är som hjälper till, desto mer får vi gjort och kan reducera kostnader för underhåll! Och sen en fin chans att träffa grannarna och lära känna varandra lite mer.

Som vanligt är styrelsen tacksam för synpunkter, iakttagelser och övriga frågor till .

Än en gång tack för förtroendet stämman gav den nya styrelsen!

Planering kommande arbetenEtt säkert vårtecken är när vinterns sand för halkbekämpning kan tas upp. Sandupptagning på våra vägar är planerad att genomföras i påsk. När styrelsen får mer exakt besked meddelas här på hemsidan.

Asfalteringen av vändplanen vid återvinningsstation/pendlarparkering, som vi fick skjuta på i höstas, är nu planerad att genomföras 15 april 2024. Innan dess ska en del markarbeten för avrinning etc genomföras.

Båda dessa aktiviteter ger behov av ökad uppmärksamhet då man går, cyklar eller framför fordon i området.

Som vi tidigare har informerat om är vägarna ordentligt skadade efter vinterns frostsprängningar. Den första delen (Angöringsvägen) vid infarten från Saltarövägen har mycket svaga vägkanter och det finns många skador även i körbanor i hela vårt vägnät. Innan skadorna har kunnat åtgärdas uppmanar styrelsen till tålamod och hänsyn för varandra, särskilt vid möten där farbar väg är smalare än vanligt, eller där man behöver gira för hål i vägbanan.

Avbrottsersättning från 17 mars 2024

Bo Hammarberg, boende som stödjer styrelsen i elnätsfrågan, har varit i kontakt med Vattenfall efter senaste strömavbrottet. Beskedet är att avbrottsersättning kommer att dras av på nästkommande elnätfaktura trots att spänningen delvis återkom innan 4-timmarsgränsen uppnåddes. Den korta stund elen kom tillbaka vid kl 08 i söndags var det fortfarande fel på faser etc, vilket många boende upptäckte då elektroniken inte fungerade fullt ut normalt (luftvärmepumpar, el i vissa uttag etc).

Bevaka kommande fakturor, så att ersättningen utbetalas. Ersättningen efter 4 timmar är 500 kr, på fakturan brukar det synas en post om 400 kr i återbetalning, sen är de sista 100 kr i återbetalning "dolt" i lägre moms, lite svårare att återfinna på fakturan. Här kan man läsa mer om hur Vattenfall ersätter vid elavbrott.

Inför ordinarie stämma 2024Nu är alla handlingar inför ordinarie stämma 25 mars 2024 tillgängliga på samfällighetsföreningens hemsida på denna sidan.

Ett begränsat antal buntar med samtliga handlingar finns tillgängliga på infarten till Södra Kopparmoravägen 17. Fler ex trycks upp efter behov.

Väl mött på stämman om några veckor!

Vänligen,
styrelsen för Södra Kopparmoras samfällighetsförening

Konto/inlogg för hemsidan

Styrelsen ser tacksamt att fler skapar konto/inlogg för samfällighetsföreningens hemsida. Det finns emellertid ett antal konton som inte är bekräftade (och därmed inte aktiverade) av kontohavaren. Efter att styrelsen har aktiverat kontot går ett automail till den e-postadress som kontohavaren har uppgett. Det automailet måste kontohavaren bekräfta, sedan är kontot/inloggningen klart att använda. Det kan vara så att automailet för bekräftelse hamnar i korgen för skräppost. (Om du redan kommer in på hemsidan (genom att logga in) så är allt ok, och du kan bortse från denna information.)

Du kan alltid begära nytt lösenord eller användarnamn själv direkt på inloggningssidan https://www.sodrakopparmora.com/loggain.

Om du trots alla försök inte lyckas komma in på hemsidan, eller hitta det där automailet för bekräftelse - hör av dig till  så kontaktar någon från styrelsen dig och hjälper till.


Gör så här:
Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:
  1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto 
  2. Fyll i samtliga uppgifter i alla fälten
  3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
  4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  6. Klart!