Nyheter

Aktivitet vid rishögen

Styrelsen har valt att förstärka vägen med nytt bärlager vid rishögen. Det kommer också bli en liten vändplan av grus längre in så det blir lättare att vända med bilen. Samtidigt ställer vi upp betongfundament som markerar var rishögen börjar. Det är alltså inte tillåtet att lägga ris mellan fundamenten och bollplanen.

Eventuella frågor hänvisas till

Hälsningar Max

Pendelparkeringen

Idag sattes det upp nya skyltar vid återvinningsstationen. De nya skyltarna ska tydliggöra att parkeringen är privat och är till för de boende i området. Parkeringen är inte tänkt att vara en uppställningsplats för utomstående. P-skyltarna möjliggör att vi kan bötfälla bilar som felaktigt parkerat/dumpat fordon som inte bör stå där och som inte flyttat bilarna trots uppmaning av styrelsen.

ÅRSMÖTE 2021

Som många andra föreningar har nu även vi i styrelsen beslutat att vi blir tvungna att skjuta fram samfällighetens årsstämma till efter sommaren. Beslutet om att skjuta upp årsstämman har skett i samråd med revisorerna och är pågrund av Corona pandemin. 

Information att årsstämman kommer att skjuts upp meddelas även i pappersform till samtliga medlemmar i Södra Kopparmora Samfällighetsförening. Informationen till alla boende kommer att delas ut under kommande dagar. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3

Vinterland

Februari börjar med ett riktigt härligt vinterväder som verkar få stanna ett tag till. Vi skulle vilja berömma vår duktiga entreprenör som efter en knackig start fått till plogningen riktigt bra i området. Sandningen har också fungerat bra och entreprenören använder både den s.k. ”huddingeblandningen” samt halkstop för få ett så bra resultat som möjligt på våra vägar. Vinterväglag råder och vi vill poängtera att plogade vägar och sandning inte alltid räcker, det gäller att köra/ gå försiktigt oavsett hur mycket det plogas och sandas.

Under dagen så beslutade sig de vi har skrivit flisningsavtalet med att dyka upp utan förvarning. Tyvärr så körde flisbilen fast och orsakade ett stopp/ hinder på vägen som påverkade framkomligheten under eftermiddagen. Flisningen skulle ha skett i höstas men har uteblivit p.g.a. det varma vädret och att värmeverket ej tar emot flis, vi får alltså betalt för riset som flisas.

Vi skulle också vilja passa på att tacka familjen Hjelm som plogat våra gångstigar och promenadstråk i området, väldigt värdefullt och tacksamt att ni hjälper till på eget initiativ. Vi uppskattar att ni boende tar kontakt med styrelsen och kommer med egna förslag och initiativ. Det är vi alla boende som tillsammans är samfälligheten.

Ris och ros skickas som alltid till

Är du intresserad av att bli en del av styrelsen? Ta kontakt med Valberedningen eller skicka ett mail till styrelsemailen!