Nyheter

GA3 - Badet och Tackelvägen

Tillsammans med Norra Kopparmora sköter Södra Kopparmora samfällighet badet och Tackelvägen. Norra kopparmora har på sin årsstämma fått in motioner gällande parkeringstillstånd vid parkeringen vid badet och parkeringsförbud som gäller i hela Norra Kopparmora från sina medlemmar och som bifallits på deras årsstämma.

Södra kopparmora samfällighetsförening har ännu inte haft sin årsstämma (pga. Corona) och kommer därför inte kunna ta ställning till dessa frågor förens ordinarie årsstämman som är planerad till 2022, där våra boende har möjlighet att tycka till. Fram tills dess så har Norras kopparmoras styrelse valt att via skyltning förtydliga att parkeringen vid badet är privat och att parkeringen främst är till för oss boende i Kopparmora. Några av dessa platser är markerade som gästparkeringar.

Vi vill förtydliga att styrelsen i Södra inte finns på Facebook. Är man osäker på vad som gäller eller har frågor som rör samfälligheten så skickar du ett mail till

Ni finner mer information på Norra kopparmoras hemsida - www.norrakopparmora.se (Läs mer under fliken "trafik och vägar")
Länk till förbud att parkera inom norra kopparmora

Glad midsommar!

Vi i styrelsen hoppas att ni alla får en härlig midsommar och att vädret visar sig från sin bästa sida. Som ni märkt är sommarentreprenören (https://markmiljoteknik.se) i området för att klippa våra ängar och diken, detta skall enligt avtalet vara utfört till midsommar och till ett fastpris enligt avtal.

Dikena skall klippas med dikets hela bredd mot vägen, sidan mot tomterna ansvarar man själv för.

— 22.55. Entreprenören har inte hållit sin del av avtalet då dikesklippningen inte är avklarad eller ordentligt utförd enligt vårt kontrakt. Entreprenören är underrättad om att detta är under all kritik och att klippningen är alldeles för smal mm. Vi är således väl medvetna om att det inte klippts tillräckligt mycket eller på samtliga platser där det skall dikesklippas.

Problem med avlopp

Efter dagens regnfall så har boende i brf södrakopparmora hört av sig till styrelsen och meddelat att de har problem med kommunens avlopp. De har blivit avrådda att inte använda avloppen tills kommunen löst problemen.

Är det någon som har problem med sitt avlopp utöver brf:en så vänder ni er till Värmdö kommun.

På gång!

Vi välkomnar juni månad och hoppas att värmen är här för att stanna! Nytt avtal för sommarskötseln är på gång, förhoppningsvis signerat under helgen så att vi är redo för sommarens uppdrag och att de utförs enligt tidsplanen. Entreprenören kommer omgående påbörja klippningen av bollplanen (utförs absolut senast under nästa vecka). Dikesklippningen (mot vägkanten) kommer att utföras senast innan midsommar, likaså ängsmarker och "nya vägen".

Under vårens städdag la vi fokus på att köra bort grenarna som låg kvar efter vattenfalls ledningsröjning, detta är varje enskild fastighetsägares ansvar = vårt gemensamma ansvar längst de sträckorna där det inte finns fastigheter. Det ligger fortfarande ris kvar vid infarten av området samt längst med Södra Kopparmora vägen. Det vore ju fantastiskt om detta kunde forslas bort till rishögen innan dikesklippningen. Vi vill tacka er som lånade ut släp till varandra för att underlätta transporten av grenar till flishögen, härligt engagemang!

Under vintern så blev en del av vägen skadad pga. frostsprängning. Arbetet att återställa detta är beställt men har tyvärr dröjt pga. utebliven leverans av material för att laga skadan. Kopparmora Entreprenad kommer att ombesörja lagningen av vägskadan(S. Kopparmoravägen 28/33) så snart som möjligt (Vi inväntar leverans av material till att laga vägen)

Fälla träd på samfällighetens mark? En fråga som vi fått flera gånger under våren. Oftast är det inga konstigheter då vi behöver hålla efter och hjälpas åt. Vi vill att ni inkommer med en skiss på vilka träd det handlar om samt ett grannyttrande INNAN fällning påbörjas. Detta för att undvika kalhyggen, konflikter om träd som fälls och för att alla skall ha en chans att komma till tal i vårt gemensamma område.

Fylla igen diket? vem ansvarar för diket? Ytterligare en fråga som varit uppe under våren. Här vill vi att ni inkommer med en skiss på vad det är ni ska göra samt tillvägagångssätt. Förändrar man diket och att det blir stopp är det fastighetsägaren själv som är ansvarig för att åtgärda så att diket fungerar och inte skapar problem för flödet. Viktigt att alla ser över sina diken så att vattnet kan passera. Dikning ligger med i underhållsplanen och det är avsatt ca 70.000kr/ år för detta, områden som prioriteras är akuta sträckor samt diken där ingen bor och naturligt kan hålla efter - i övrigt hjälps vi åt och alla ansvarar för sitt eget dike!

Frågor mailas som vanligt till . Vi försöker svara löpande, ibland dröjer svaret till kommande styrelsemöte.