Nyheter

Protokoll årsstämma 2021

Nu finns det justerade protokollet uppladdat på hemsidan under "Årsstämma". Under dagen finns protokollet uppsatt på anslagstavlan.

Skadegörelse

Hej!

Tyvärr har vi drabbats av skadegörelse i form av klotter på skyltar runt om i området. Vi vill be er alla att höra av sig om man sett något eller om man känner igen signaturen.

Inför årsstämman

Hej på er allihop!

I våras meddelade styrelsen att vi i samråd med revisorerna valt att skjuta fram samfällighetens årsstämma till efter sommaren p.g.a. Corona pandemin. Samtliga handlingar/ inkomna motioner har sedan 1 april legat på hemsidan och det är också de handlingarna som är aktuella för den framflyttade årsstämman som kommer äga rum den 15 september i Saltarö skola.

Årsstämman 2022 kommer att ske enligt stadgarna under mars månad.

Kallelse till den framflyttade årsstämman kommer att publiceras inom kort på hemsidan samt delas ut i pappersform till alla boende.

Trevlig sommar!

Som ni alla vet så har styrelsen sista två åren haft plötsliga avhopp från nyckelpersoner i styrelsen samt styrelsemedlemmar som flyttat. Utöver det så har vi fått flytta årsstämman pga pandemin och har alltså inte haft möjlighet att välja in nya personer som kan hjälpa till med div frågor som tagit otroligt mycket tid och energi.

GA3, nya förhandsbesked på Småris som kommer som en ny överraskning, avlopp, sommarentreprenörer som inte utför sina sysslor enl kontakt, boende som parkerar bilar längst våra vägar / i kurvor gång på gång och inte tar hänsyn till sina grannar. Vi har ett gemensamt ansvar - Vi i styrelsen gör alltid vårt bästa. 

Så inför/efter sommaren kommer följande att ske 

  • Styrelsen har kontaktat ett ombud för att bevaka samfällighetens intressen kring GA1 och den nya informationen om bygget som nu återigen planeras på Småris och som är direkt olämpligt innan kommunen sett över befintliga avloppsnätet / reparerat slitage på vägen efter tidigare bygge som ännu inte är utfört av byggherrarna/Swartling. Ärendet har nr BYGG.2021.3804 om man själv vill yttra sig till kommunen ang nya byggplaner på Småris.
  • Etablerat kontakt med brf södra kopparmora som nu äntligen bildat en egen styrelse. 
  • Kontakt och uppföljning med kommunen ang trasiga avlopp som läcker ut i våra marker (redan anmält) samt de konstanta stopp och översvämningar som flera boenden har i sina källare pga dåliga avloppsledningar.
  • Entreprenören som vi har ett kontrakt med för att utföra sommarskötseln förväntas lösa detta omgående och löpande. Vi har inte fått besked kring när detta skall utföras och vi får hänvisa frågorna till Viking på mark och miljö. Vi vet att Kopparmora entreprenad är tillfrågad för att hjälpa till med dikesklippningen.
  • GA3 sköts tillsammans med norra, ett större grepp och reparationer av bryggor kommer att planläggas 2022 efter årsstämman. Frågor som berör parkeringar, stenar & rishög hänvisas till norra kopparmoras styrelse.
  • I augusti äger den framflyttade årsstämman rum om allt går enligt plan. Kompletta dokument ligger under ’årsstämma’ nya styrelsemedlemmar skall väljas in då det är suppleanter/ledamöter som lämnar och måste ersättas - kontakta valberedningen om du är intresserad.
  • from 1 juli - 14augusti kommer styrelsen inte vara tillgänglig som vi vanligtvis alltid försöker vara, utan svarar vid möjlighet på Mail och publicerar info på hemsidan vid akuta händelser pga semestrar och graviditet.
  • Vi i området hjälps åt och bidrar med eventuella händelser då vi alla har ett gemensamt ansvar att förvalta och respektera vårt gemensamma område där vi alla vill trivas. 
  • All kommunikation sker via styrelsens mail 

Vi önskar alla boende en härlig sommar och semester när det är dags!