Nyheter

ÅRSMÖTE 2021

Som många andra föreningar har nu även vi i styrelsen beslutat att vi blir tvungna att skjuta fram samfällighetens årsstämma till efter sommaren. Beslutet om att skjuta upp årsstämman har skett i samråd med revisorerna och är pågrund av Corona pandemin. 

Information att årsstämman kommer att skjuts upp meddelas även i pappersform till samtliga medlemmar i Södra Kopparmora Samfällighetsförening. Informationen till alla boende kommer att delas ut under kommande dagar. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3

Vinterland

Februari börjar med ett riktigt härligt vinterväder som verkar få stanna ett tag till. Vi skulle vilja berömma vår duktiga entreprenör som efter en knackig start fått till plogningen riktigt bra i området. Sandningen har också fungerat bra och entreprenören använder både den s.k. ”huddingeblandningen” samt halkstop för få ett så bra resultat som möjligt på våra vägar. Vinterväglag råder och vi vill poängtera att plogade vägar och sandning inte alltid räcker, det gäller att köra/ gå försiktigt oavsett hur mycket det plogas och sandas.

Under dagen så beslutade sig de vi har skrivit flisningsavtalet med att dyka upp utan förvarning. Tyvärr så körde flisbilen fast och orsakade ett stopp/ hinder på vägen som påverkade framkomligheten under eftermiddagen. Flisningen skulle ha skett i höstas men har uteblivit p.g.a. det varma vädret och att värmeverket ej tar emot flis, vi får alltså betalt för riset som flisas.

Vi skulle också vilja passa på att tacka familjen Hjelm som plogat våra gångstigar och promenadstråk i området, väldigt värdefullt och tacksamt att ni hjälper till på eget initiativ. Vi uppskattar att ni boende tar kontakt med styrelsen och kommer med egna förslag och initiativ. Det är vi alla boende som tillsammans är samfälligheten.

Ris och ros skickas som alltid till

Är du intresserad av att bli en del av styrelsen? Ta kontakt med Valberedningen eller skicka ett mail till styrelsemailen!

Stopp vid rishögen

Flisbilen är här och har fastnat, detta innebär att det är totalstopp ut och in i området. Det ska finnas en bärgningsbil i området och vi hoppas att det är full framkomlighet snart igen. Just nu är det totalstopp.
——16.15 full framkomlighet igen

Sandlådor

Det är just nu fläckvis väldigt halt på sina ställen i området. Vid några vändplaner och promenadstråk ska man gå försiktig, det är riktigt halt. Det finns sandlådor utställt på lite olika platser och man får gärna bidra och sanda när man märker att så krävs. Vi har noterat att det saknas sand i några lådor och detta kommer åtgärdas skyndsamt!

Maila gärna styrelsen om det saknas sand i någon behållare, kom också ihåg att det inte är någon papperskorg.