Nyheter

Vems släp?

Vi efterlyser ägaren till båtsläpet som parkerats på GA3’s parkering.

Är det ditt släp? Vet du vems släpet är? Kontakta styrelsen i södra eller norra skyndsamt!

Skadegörelse på förskolan

Hej! Efter samtal med rektorn på Kopparmora förskola har vi fått information om att det återigen skett skadegörelse/ man har eldat i soptunnorna utanför dagis.

Vi i styrelsen vill uppmana alla föräldrar i området att prata med sina barn om vad som kan hända och vad det kan bli för konsekvenser om man tänder eld på soptunnan och i västa fall byggnaden. Är det något barn eller vuxen som vet något så kontaktar ni oss på

När flisas rishögen?

På onsdag 08.30-11.00 är naturentreprenader äntligen på plats för att flisa högen vid bollplanen.

Snart är det dags för vår gemensamma städdag - mer info inom kort!

Protokoll från årsstämman

Tack till er som deltog på samfällighetens årsstämma den 30/3! Stämmoprotokollet finns inom kort uppladdat här på hemsidan samt på anslagstavlan.