Nyheter

Elavbrott igen och träd parkering GA3Elavbrott igen
Som uppmärksammat har vi och närliggande områden drabbats av oaviserat strömavbrott åter igen. Vid samtal med Vattenfall under dagen har olika besked om orsak framkommit. Vid ett samtal menade Vattenfall att ett träd blåst ner över ledning och vid senaste samtalet precis att det var ett mekaniskt avbrott, lastbil/kranbil hade kört på en ledning/stolpe. Oklart således vilken orsak avbrottet beror på. I skrivande stund är prognosen att strömmen ska vara åter kl 1400, men den har flyttats fram under hela morgonen/förmiddagen.

Som tidigare informerat här på hemsidan i december 2023 har Energimarknadsinspektionen (Ei) inlett ett tillsynsärende gentemot Vattenfall efter styrelsens anmälan i höstas. Föreläggandet om tillsyn gentemot Vattenfall är uppladdat på sidan Föreningen/Stadgar och dokumentation men finns även att läsa direkt via denna länk. Styrelsen har tillskrivit Ei för status och resultat efter inledd tillsyn, men ännu inte fått svar/återkoppling. Vår elexpert Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen med ligga på Vattenfall om åtgärder och resultat.

Nedtagna träd vid parkeringen badet GA3
Som tidigare informerat blåste träd ner över fordon på parkeringen för en dryg vecka sedan, som tur var utan personskador. Nu är övriga träd i riskzonen nedtagna och bortforslade.