Nyheter

Lite uppdateringar


Det är nu uppdaterat med information på hemsidan om lite smått och gott.

Styrelsen genomförde styrelsemöte #4 den 26 juni och nästa är planerat till 7 september, i samband med planerad dagkonferens som styrelsen genomför under helgen. Tiden på styrelsemöten kvällstid ca en gång i månaden räcker inte riktigt till för att planera för strategiskt långsiktiga frågor. Alla i styrelsen har sina vanliga arbeten, familjer och egen fritid att balansera med tiden för styrelseuppdraget. Ett nytt område som inte är omhändertagit är skogsvård. Våra grönytor/skogar måste underhållas och skötas, men för det krävs skogsvårdsplan och eventuellt särskilt marklov. Det är ett område som kommer behandlas under styrelsens dagkonferens.

Vi har också fyllt de fyra platserna för motorsågskurs A-B med de medlemmar som har anmält intresse. Det blir medlemmarna Tom Plomin, Maria Nuder, Peter Sundblad och Andreas Lindqvist som med detta förstärker samfällighetens motorsågspool enligt stämmobeslut.
Kursen kommer genomföras inom samfälligheten helgen 14-15 september.  Det blir toppen, då vi har nyutbildade motorsågsknuttar att förstärka inför höstens städdag i området som genomförs lördagen den 28 september. Anmälan ligger öppen, hoppas vi kan slå ytterligare ett rekord med många deltagare!

Som tidigare meddelats hoppas vi snart ha kommit i mål med fyraårigt kontrakt för vinterunderhåll med ny entreprenör tillsammans med vännerna i Norra. Vi har också fått offert på avhyvling av puckeln/grässvålen som måste bort utmed våra vägar för att säkra vattenavrinning. Planen är att denna hyvling sker i slutet augusti - början september, men styrelsen informerar när det är dags. 

Samtliga ordinarie medlemsavgifter enligt debiteringslängd är nu verifierade och registrerade. Det återstår krav på några fakturor där medlemmar ignorerat att betala tillkommande påminnelse- och inkassoavgifter enligt stämmaobeslut och stadgar. Dessa restavgifter går nu till Kronofogden för indrivning. Kraven på påminnelseavgift och inkassoavgift är utskickat och påmint flera gånger direkt till betalningsansvariga lagfarna ägare - fler gånger än vad medlemmarna har beslutat är ok.

1) Angående markägaransvaret att bedriva viltvård
Information om våra viltvårdare och kontaktuppgifter till dem finns nu på sidan om Mitt boende/Växter och djur. Läs gärna på så du vet hur agera om skadat eller dött vilt observeras inom vår samfällighetsförening. Vi har också införskaffat egna grävlingsfällor, som våra viltvårdare är behjälpliga med vid grävlingsbesvär.

2) Nya dokument på sidan Föreningen/Stadgar och dokumentation
Här samlar vi viktiga dokument som är bra för medlemmar att känna till. Nu finns en särskild tabell för alla besiktningsprotokoll och beslut från Trafikverket. Styrelsen kan konstatera vikten av att ha koll på vilka bidragsmöjligheter som finns för statliga bidrag. Sedan december 2023 har samfällighetsföreningen blivit beviljade 633 542 SEK i särskilda driftbidrag för vägunderhåll, utöver det årliga driftbidraget om 11 647,94 SEK. Bidragsdelen börjar snart närma sig vad föreningen har i intäkter för medlemsavgifter varje år, vilket är otroligt positivt! Det glädjande beskedet om nästan 500 SEK i särskilt driftbidrag för ny vägbeläggning på vår huvudväg/befintlig årlig driftsbidragsväg meddelades den 28 juni 2024. Detta innebär att vi kommer kunna lägga ny beläggning på vägen i höst!

I besiktningsdokumenten från Trafikverket kan man utläsa de anmärkningar samfällighetsföreningen har fått. Återkommande är att bevaka fritt område från vägens kant och höjd, vilket är en förutsättning för att vi ska få både årligt driftbidrag och kunna därefter ansöka om särskilt driftbidrag. Det är därför styrelsen är envisa med att upplysa medlemmar om att sköta sina fastigheter och inte ställa upp fordon/föremål eller ockupera mark utanför den egna fastigheten. Som framgår ovan är det otroligt mycket pengar som står på spel för våra medlemmar. Genom att följa det styrelsen informerar om, gemensamma och individuella insatser kan vi slippa eller fördröja avgiftshöjningar.

Vi har också fått beslut i juni 2024 från förvaltningsrätten, efter överklagande av Skatteverkets avslag, rätt till elstöd. Vi har fått famösa 677 SEK utbetalda i elstöd! Det ger en timpeng på några ören för det administrativa arbete som är nedlagt, men rätt ska vara rätt, och nu är också samfällighetsföreningen registrerad som företag och inte som privatperson hos Vattenfall. Detta var grundproblemet till turerna runt elstöd, vilket styrelsen uppmärksammade vintern 2023.

Styrelsen uppmanar, som alltid, alla medlemmar att rikta iakttagelser, frågor, funderingar, förslag och feed back till . Den medlemsdrivna Facebookgruppen för Södra Kopparmora är bra för granninformation, låna/byta grejer men är INTE en kommunikationsväg till styrelsen! Med förvåning (ja, styrelsemedlemmar är också medlemmar i Facebookgruppen likt övriga medlemmar) är det frekventa inlägg som ska riktas till styrelsen som läggs ut i denna Facebookgrupp. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt fin och skön sommar 2024. Även styrelsen behöver ha tid för återhämtning och semester, vilket kan innebära att svarstider för icke akuta ärenden via  blir längre. Styrelsens ambition att svara så fort som möjligt, dock senast efter närmaste styrelsemöte.