Nyheter

Vänlig påminnelse - underlätta snöröjning

Vintern kommer varje år, ibland överraskande, men med vintern kommer snön. Det är även då vi börjar att vinterunderhålla alla våra vägar. Vänligen hjälp till och påminn varandra att hålla vägar och vändplaner fria så att plogbilen kan vända och putta snön vidare till diken och allmänningar. Var särskilt uppmärksam på att sopkärl endast ställs ut nära vägkanten vid tömningsdagen varannan vecka. Sopkärl ska vid övriga tider uppställas inom den egna fastighetens gränser, inte på samfällighetens mark eller dikeskanter.

Det kan tyckas självklart, men värt en påminnelse - står bilar, sopkärl eller andra föremål i vägen så plogas och sandas inte gatan tillfredsställande.

Tack på förhand!