Nyheter

Prognoser och om elnätet

Nu har styrelsen fått några tydligare besked av kommande arbeten/händelser.

Nya hemsidan

Föreningens nya hemsida kommer lanseras tisdag 21 november. Under en övergångsperiod kommer föreningen nå den gamla hemsidan via dev.sodrakopparmora.com, men inga uppdateringar kommer göras på den gamla ytan. Adressen/domänen är samma som nuvarande, sodrakopparmora.com, men kommer kräva att användare skapar ett konto för att nå all viktig icke publik medlemsinformation.


Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:
  1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
  2. Fyll i samtliga uppgifter.
  3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
  4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  6. Klart!
Asfaltering
Asfalteringen av vändplan vid återvinningsstation/pendlarparkering är planerad till tisdag 28 november, med markförberedelser måndagen 27 november. Under tisdagen kommer också det nya farthindret på Kättingvägen att bättras på. Reservation om förändring av dessa datum är vädret. Så fort styrelsen får besked om förändrad planering meddelas detta på hemsidan.
Elnätet
Vattenfall har meddelat att den tillfälligt dragna elledningen efter det senaste långa avbrottet vid förskolan ska grävas ner. Arbetet kommer i princip att utföras helt på fastigheten VÄRMDÖ KOPPARMORA 2:460 Angöringsvägen 2, med lagfaren ägare Värmdö kommun. Vattenfall har pratat med kommunen och kommit överens om att förlägga kabel utmed staket till förskolan. Sedan kommer Vattenfall följa den befintliga kabeln upp till stolpen. Vattenfall kommer vidare att undersöka om det finns befintliga rör under Angöringsvägen annars blir de tvungna att gräva över vägen. Detta arbete kommer ske under samma arbetsdag, med risk för begränsad framkomlighet på Angöringsvägen vid förskolan. Styrelsen har önskat besked om vilken dag detta ska ske för att kunna informera, datum är ännu inte meddelat.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen i kontakter med Vattenfall, vilket är mycket välkomnat. Bo har i alla samtal fått ett försiktigt positivt besked från Vattenfall som omtalade att det nu ska återupptas en förstudie hur samfällighetsföreningens nät ska byggas om för bättre tillgänglighet. Detta påbörjades redan 2018, men avstannade utan förklaring. Vattenfall kommer också att göra en ordentlig inspektion av ledningsgator avseende trädpåverkan. Kanske envishet och upprepade påstötningar ger ett resultat - vi håller tummarna och tackar Bo för allt arbete! Styrelsen har parallellt gjort en anmälan om tillsyn av Vattenfalls brister i vårt nät till Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen (Ei) är expert- och tillsynsmyndighet. Ei:s tillsynspolicy finns att läsa här.Flisning
Inget datum är meddelat för flisning. Styrelsen har varit tydlig att förhandsbesked måste lämnas, så information hinner meddelas medlemmarna.