Nyinflyttad?

Håll dig uppdaterad

Mycket händer i vårt område.  Vill du underlätta din informationsinhämtning prenumererar du på hemsidan (i spalten till höger) och får inlägg via e-post när något nytt publiceras. Använder du mobiltelefon finner du prenumerationsknappen längst ner. Föreningen saknar e-postadress till många befintliga och nya fastighetsägare. Meddela gärna din e-postadress till .

Årsavgift

  • Totalt 3 500 kr/år och fastighet (GA1 3 000 kr och GA2 500 kr)

Kontakt med styrelsen

E-post som kommer styrelsen tillhanda försöker vi behandla så fort som möjligt. Är det frågor som behöver lyftas med samtliga styrelsemedlemmar så kommer e-post besvaras senast efter nästkommande styrelsemöte. Postadress: Södra Kopparmoras Samfällighetsförening, Box 87, 139 22 Värmdö Organisationsnummer: 716418-3613 Bankgiro: 5595-6023

 

För allas trivsel

Inom Södra Kopparmora är fartbegränsningen 30 km i timmen. Vägarna i området är smala och ska delas med cyklister, gångtrafikanter, hundar och mopedister.
Att visa sina grannar respekt genom att köra försiktigt genom området borde vara en självklarhet för alla.  Tänk också på att informera besökande vänner att det är 30 km/h som gäller i området.
Vårdslös körning i området leder givetvis till att vi tvingas sätta upp fler farthinder, något som de flesta vill undvika.