Områdets historia

 
Kopparmora gård 1890

Kopparmora gård av Annika S Andersson

Under århundradena har markområdena på Värmdö vuxit på bekostnad av vattenområdena. Förr gick en viktig farled från Brevik, förbi Tuna, med anslutning till Torsbyfjärden vid det som idag är Hemmesta vägskäl. Från denna vattenled fanns också anslutning till viken mellan Evlinge och Kopparmora (Hinsaviken - Skrävlafjärden).
Vid en vik av Skrävlafjärden, söder om Saltaröströmmen, låg Kopparmora gård. Viken kallas på dagens ekonomiska karta för Ladugårdsviken. I äldre tider sökte sig den längre in närmare gårdsbebyggelsen. Valet av boplats har följt liknande motiv som många andra gårdar i skärgården: en skyddad vik nära fiskevatten i kombination med odlingsmarker. Typiskt är också sättet att placera byggnaderna på en bergsknalle för att kunna spara den dyrbara odlingsmarken.
Kopparmora finns omnämnt i handlingar sedan 1500-talet men eftersom uppodlingen av mark var en utdragen process får man anta att bosättarna slog sig ned här tidigare. Då inga förhistoriska lämningar är kända skedde detta troligen någon gång under medeltiden (ca 1050-1520). Den medeltida nybyggaren fann här en skyddad söderbacke att bosätta sig på, nära både en god hamnplats och odlingsbara marker.

Mer läsning nedan (pdf_filer)

Trevlig läsning!

Annika S Andersson