Gemensamhetsanläggningar

För allas trivsel

Inom Södra Kopparmora är fartbegränsningen 30 km i timmen.
Att visa sina grannar respekt genom att köra försiktigt genom området borde vara en självklarhet för alla.  Tänk också på att informera besökande vänner att det är 30 km/h som gäller i området. Vårdslös körning i området leder givetvis till att vi tvingas sätta upp fler farthinder, något som de flesta vill undvika.

Återvinningsstationen vid infarten av området

Här lämnar vi inga hushållssopor, grovsopor, gamla båtar eller något annat som inte är avsett att placeras i eller utanför containrarna. Är containrarna fulla eller att du har sopor som ej skall kastas här så hänvisar vi till återvinningscentralen i Hemmesta. 
Felanmälan av återvinningscentralen görs HÄR eller till 0200 88 031

Snöröjning och halkbekämpning 

Vi har sedan 2021 ett avtal upphandlat med Kaarles mark och schakt AB. I avtalet så är entreprenören ansvarig att snöröjningen skall vara klar senast kl 06.00, snöröjningen ska täcka hela vägens bredd med en sammanlagd snömängd som uppgår till 30mm (3cm). Entreprenören är själv ansvarig att sköta bevakning, snöröjning, halkbekämpning, fylla sandlådor vid behov och sandupptagning på uppdragsgivarens område. På årsstämman 2020 beslutades det att vi skulle fortsätta använda "huddingeblandningen" (sand/salt blandning). Entreprenören har också en hög med halkstopp (enbart grus) för att skapa bästa möjliga förutsättningar på våra vägar beroende på underlaget i området.

Slänga ris


Efter Kopparmoras förskola vid bollplanen så finns det en rishög där man får slänga grenar och sly. Viktigt att man lägger stammarna åt samma håll så att de som kommer och flisar kan göra detta på bästa sätt. Viktigt är även att man ser till att det inte ligger kvar grenar på stigen när man är klar.

Återvinningscentralen i Hemmesta

Nedan på länken finner du mer information om återvinningscentralen i Hemmesta samt övriga återvinningscentraler i vår närhet. Även öppetider hittar ni på Värmdö kommuns hemsida.  Värmdö kommun

Hushållssopor 

Hämtning av hushållssopor sker jämna veckor på torsdagar. Värmdö kommun är ansvarig, om kärlen inte är tömda så är det 08-570 474 00 eller  man når dem på.

Bollplanen och boulebanan

Bollplanen ska klippas och underhållas så att det finns möjlighet att använda ytan. 

Badet


Badplatsen är gemensam med Norra Kopparmora. Här finns det bryggor, sand, grillplats, soptunnor och en toalett som står uppställd sommartid. Det är vårt gemensamma ansvar att det man tar med sig till badet tar man även med sig därifrån. Parkering är endast tillåten på anvisad parkering. Parkeringsförbud råder på Tackelvägen, detta pga att det ska vara full framkomlighet för räddningstjänsten.

Förskola

 
I Södra Kopparmora har vi även en förskola som är för åldrarna 1-5 år. Kopparmora förskola tillhör Värmdö kommun och man ansöker om förskoleplats hos dem.