Styrelsen

Styrelsen försöker alltid besvara frågor och åtgärda eventuella störningar så snabbt det går.

Enklast nås styrelsen via e-post eller genom kontaktformuläret här nedanför. Inkommande e-post/ärenden besvaras senast snarast efter nästkommande styrelsemöte.

E-post:   eller via formulär


Ett förtroendeuppdrag

Styrelsen är vald av medlemmarna och arbetar för att till största möjliga mån tillgodose de behov som finns att göra området så bra som möjligt för alla boende, i enlighet med styrelsens uppdrag och mandat. Tack för förtroendet!


Styrelsen för mandatperioden 2024-2025 består av:

Styrelseordförande:

Johan Malmström

Vice
styrelseordförande:
Niklas Lennartsson

Styrelseledamot
sekreterare:
Anders Lundh

Styrelseledamot
kassör:

Mariola Bieg

Styrelseledamot:
Pernilla Linné JacobssonStyrelsesuppleant:
Jens Sundqvist
Styrelsesuppleant:
Emelie Stenfeldt


Styrelsesuppleant:
Andreas Lindqvist


Övriga kontaktuppgifter för Södra Kopparmoras samfällighetsförening:

Organisationsnr: 716418-3613
Bankgiro: 5595-6023

Vid inbetalning av årsavgiften, vänligen glöm inte att ange fastighetsbeteckningen som referens.

Postadress: Box 87, 139 22 VÄRMDÖ