Om samfällighetsföreningen

Södra Kopparmoras samfällighetsförening bildades 1982 och består av GA1 (områdets vägar) och GA2 (grönområden). 1988 tillkom GA3 (badet och Tackelvägen till badet) delägt 50/50 tillsammans med Norra Kopparmoras samfällighetsförening. Södra Kopparmoras samfällighetsförening, genom styrelse och stämma, har i uppgift att förvalta samtliga i föreningen ingående gemensamhetsanläggningar.

Samfällighetsföreningen har en styrelse som enligt stadgarna ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen utgörs av boende i området och är valda av föreningens medlemmar vid stämman.

Läs mer om styrelsen uppdrag